Bilnyheter

Personlige bilskilt – disse reglene gjelder

I 2017 ble det tillatt å sette personlig skilt på bilen, og kriteriene for å søke er som følger:

  • Man må være over 18 år og eie et kjøretøy.
  • Kjøretøyet det søkes om skilt til må ikke ha en medeier.
  • Leasede kjøretøy kan ikke ha personlig skilt.
  • Man kan søke om personlig skilt på vegne av en bedrift man representerer.

Responsen var enorm, ordningen ble en stor suksess, og har også bidratt med mange millioner til trafikksikkerhet. Overskuddet når man kjøper et slikt personlig skilt går nemlig til dette gode formål.

Da ordningen først ble lansert gjaldt den kun for skilt i ordinær størrelse på 52×11 centimeter. Fra juni 2021 ble ordningen utvidet til også å gjelde både ulike skiltstørrelser og personlige bilskilt på andre typer kjøretøy som motorsykkel eller tilhenger.

Disse skiltene må bestilles på hjemmesiden til Statens Vegvesen og kommer i følgende størrelser:

  • Skilt til tilhenger (47×11 centimeter)
  • Amerikansk skilt, US skilt (30×15 centimeter)
  • “Lite-høyt “ (22 x15 centimeter)
  • “Lite-smalt “ (30×8,5 centimeter)
  • “Stort-høyt “ (34×21 centimeter)

Det personlige skiltet skal ha samme farge som kjøretøyets ordinære skilt.

Har man for eksempel en varebil med grønne skilter må også det personlige skiltet være grønt.

Pris for et personlig skilt er kr 9000,-

Personlige skilt må ha minst to bokstaver eller tall, ekskludert mellomrom, og maks seks eller syv tegn, inkludert mellomrom.

Tallkombinasjonen må ikke være støtende, til ulempe for noen eller krenke varemerkerettigheter.

Som eier av et kjøretøy med personlig skilt har man rettigheter til navnet man har valgt i ti år.

Avtalen kan ikke sies opp før dette, og ønsker man å fornye rettigheten må dette søkes om senest èn måned før avtalen går ut, dog tidligst tre måneder før.

Skal man selge kjøretøyet må man huske å fjerne tilknytningen til det personlige skiltet. Gjør man dette vil man beholde rettigheten og kan knytte det personlige bilskiltet til et annet kjøretøy.  

Salg av personlige bilskilt har bidratt med mange millioner til den norske statskassen