Bilnyheter

Heftelser på bil ved salg – viktige ting å være klar over

Kort fortalt vil bilen din ha en heftelse dersom den er kjøpt med lånte penger og den er brukt som sikkerhet for lånet. Den eller de du har lånt penger av vil tinglyse en heftelse på bilen.

Heftelsen blir registrert i de offentlige registrene i Brønnøysund, og når lånet er helt nedbetalt blir heftelsen slettet.

Heftelsen er koblet til registreringsnummeret på bilen og det betyr at:

  • Heftelsen følger bilen, og overtas dermed av den nye eieren når bilen selges.
  • Kreditoren/långiveren forholder seg til eier av bilen, ikke til den som tok opp selve lånet.
  • Har ikke den tidligere eieren av bilen betalt lånet risikerer man å bli holdt ansvarlig for gjelden selv om man kjøper en bil i god tro.
  • I praksis betyr det at banken har sikkerhet i bilen til gjelden er betalt. Man kan da som kjøper av en bruktbil som fortsatt har heftelser risikere at banken kan hente bilen dersom den som tok opp det opprinnelige lånet / heftelsen slutter å betale på det.
Mange velger å lånefinansiere bilkjøpet via banken og dermed vil bilen få en heftelse

Viktige ting å huske på før man kjøper bil

For å unngå ovenfor nevnte kjedelige scenario må man alltid sjekke om bilen man kjøper har heftelser. Dette gjelder om man kjøper privat, men også om man kjøper fra forhandler.

Kjøper man et kjøretøy via en godkjent forhandler er det i utgangspunktet ikke nødvendig å sjekke for heftelser da dette er en del av forhandlerens oppgaver. Men feil kan forekomme så likevel greit å ta en ekstra sjekk.

Selv om selger skriver i kjøpekontrakten at bilen er fri for heftelser er det ny eier som er ansvarlig for eventuelle lån som er tinglyst med pant i bilen.

Man må derfor alltid sjekke om det finnes heftelser på bilen før man skriver under kjøpekontrakten. Brønnøysundregistrene oppdateres daglig men er likevel ikke 100% sikker. Det kan nemlig skje at det utstedes heftelser på bilen i tidsrommet mellom man sjekker i Brønnøysund og det tidspunktet man registreres som ny eier.

Hva gjør man hvis bilen har heftelser?

Hvis den brukte bilen man kjøper har heftelser må man få bekreftelse fra banken/långiveren/kreditoren om hva størrelsen er på det aktuelle lånet, inkludert omkostninger og renter.

Dette beløpet bør man som kjøper av en bruktbil betale direkte til banken for å være sikker på at heftelsen slettes. Resten av kjøpesummen betales til selger.

Om man skal ta opp lån for å kjøpe en bruktbil vil ikke banken betale ut det aktuelle lånet før heftelsen er slettet.  Dette er på grunn av at to banker ikke kan ha pant/heftelse i samme bil.

Det er derfor viktig å få en bekreftelse på at heftelsen blir slettet når lånet blir innfridd.

Det finnes foreldelsesfrister hvor blant annet salgspanten blir foreldet 5 år etter at et kjøretøy er overdratt til ny eier.  Dette vil si at en kreditor ikke vil kunne kreve at gjelden på kjøretøyet  innfris ved et tvangssalg dersom 5 år allerede er passert. Dette forutsetter at tidligere eier av kjøretøyet har overholdt låneavtalen som er inngått og de vilkårene som er fastsatt i den.

Heftelser kan opprettes i ulike type registre og er et samlebegrep for diverse typer pantedokumenter.

Ved kjøp av bil er det viktig å sjekke at bilen selges fri for heftelser – med mindre selger har opplyst om noe annet

Ulike typer heftelser

Den vanligste heftelsen på et kjøretøy er salgspant. Den oppstår når kjøper av et kjøretøy stiller bilen som sikkerhet i bytte mot lån av penger.

En annen type heftelse er såkalt utleggspant. Da har enten namsmannen eller tingretten beordret et utlegg i kjøretøyet, og dette skyldes som oftest at eier av kjøretøyet har misligholdt sine betalingsforpliktelser. Ved unndragelse av skatt, barnebidrag eller andre offentlige pengekrav er det staten som inndriver beløpet via Statens Innkrevingssentral.

Er gjelden privat er det namsmannen i den kommunen låntaker bor som foretar et utlegg i personens eiendeler, blant annet kan dette være et kjøretøy. Har staten eller namsmannen foretatt en utleggsforretning på selger av et kjøretøy vil det oftest da være omfattet av vedtaket. Har man ikke som kjøper av et kjøretøy med slike heftelser sjekket ut dette før kjøpet er et faktum risikerer man at kjøretøyet taues inn og blir solgt for å få innfridd gjelden.

Kjøpe bil med forbrukslån

Om man finansierer bilen man kjøper med et forbrukslån vil ikke banken undersøke kjøpet av den aktuelle bilen. Dette skyldes at et forbrukslån gis uten krav til sikkerhet og at det derfor ikke tas pant i kjøretøyets verdi.

Finansieres kjøretøyet derimot med et sikret lån vil banken undersøke forholdene rundt bilen, deriblant eventuelle heftelser, før lånet utbetales. En forutsetning for å få et sikret lån er at banken kan sikre gjelden med en ny heftelse i bilen.

Det kan være lurt å bestille en panteattest

Hvis man sjekker og finner at det ikke er tinglyste heftelser på bilen man vil kjøpe bør man bestille en pantattest.

Denne kan brukes som dokumentasjon for å bevise at man handlet i god tro om det skulle oppstå en tvist rundt kjøpet på et senere tidspunkt.

Panteattest tilsendt på E-post er gratis og bestilles fra Brønnøysundregisteret.

Låne penger privat til kjøp av bil

Om man låner ut penger til noen for å kjøpe bil bør dette tinglyses som en salgspant i bilen. Dette er en sikkerhet for utlåner av pengene og ryddig for alle parter. Det er bare mulig å ta en slik salgspant i bil på det tidspunktet bilen blir kjøpt, og ikke i etterkant.

Når man som utlåner tar pant i kjøretøyet får man en rettighet til for eksempel å kunne kreve at bilen blir solgt for å få dekket inn lånet om det skulle skje at lånet blir misligholdt. Salgspanten vises som en heftelse på kjøretøyet dersom man sjekker bilens kjøretøyopplysninger.

Unngå dyre overraskelser i etterkant – sørg for å ha en grundig avtale før bilen kjøpes.